Schoolontwikkeling

Schoolleiders: heb je visioenen van een dreamteam? Kom dan van de reservebank af!
Doe je aanvoerdersband om; het wordt tijd dat je het veld leiding geeft.

We zijn vaak in een gespannen modus: er is altijd meer wat moet dan wat al gedaan is. Het werk is nooit af. Het gevolg is dat bijna iedereen controle en houvast nastreeft. Dat is dan hoe we gaan leven. Als je dat los kunt laten, ontstaat er vertrouwen in wat je zelf kan en wat de ander kan. De behoefte aan structuur en houvast, taken, regels, afspraken is dan overbodig. Je werkt aan de betekenis van de doelen, niet naar het doel op zich. Het gaat niet om het plan of doel. Je ziet vaak dat leerkrachten niet meer weten wat de onderliggende betekenis van de afspraken is.

Door op een integrale manier te kijken naar de school, identiteit, thema’s en resultaten, kun je de opbrengsten duurzaam en congruent maken. Hierdoor voel en draag je verantwoording voor wat er in de school gebeurt van grote lijnen tot details. Schoolontwikkeling is de rode draad tussen alle onderdelen, geeft ze betekenis en samenhang en creëert daarmee de invulling van het onderwijs.