Sociale veiligheid

Pagina's: 1 2

“Wie heeft er een groter stuk taart op zijn bordje?”

  • Hoe moet ik omgaan met ruzie en pesten in mijn groep?
  • Hoe krijgen we een groep die niet goed loopt op de rit?
  • Hoe leren wij leerlingen te reflecteren op hun leren en gedrag?
  • Hoe leren leerlingen elkaar aan te spreken en ruzies samen op te  lossen?
  • Hoe werken we op team- en op groepsniveau aan sociale veiligheid?

Als de sociale veiligheid in het team op het spel staat, voelen mensen zich tekort gedaan. Er is sprake van negatieve vergelijking en strijd. Leerkrachten ervaren veel werkdruk; de werkbeleving is niet positief. Er zijn veel slachtoffers van wat er ‘moet’. Er wordt veel gepest in een niet sociaal veilige omgeving; het recht van de sterkste geldt. Zowel in de klas als in het team.

Is het in jouw school gebruikelijk dat je mag zijn wie je bent? Dat je je kunt concentreren op wat je te leren hebt? Het ertoe doet wat je inbrengt? Dat wat je kunt, wordt gezien? En dat je mag ‘falen’ en opstaan? Word je gemist als je er niet bent?

Lees verder >> 1 2