Werkwijze

“Ik merk dat je ons al snel in de stand krijgt dat we willen leren.”

Scholen waar ik voor een kennismaking kom, staan vaak nog in de ‘winkelwagenstand’: ze hebben een hulpvraag, leggen die bij me neer en vragen (soms letterlijk): “Wat ga je hiermee doen?”. Zo werk ik echter niet.

In een gesprek onderzoeken we dit: is de vraag die je stelt wel de hoofdvraag? Of de enige? Laten we kijken hoe het precies in elkaar zit. Waar hangt het mee samen? Wat willen jullie doen of wat willen jullie leren?

Ontdek zelf dat je eigenaar bent van je eigen leerproces.  We ontwerpen het samen, bijvoorbeeld doordat ik de directie de inleiding laat schrijven van mijn inhoudelijke voorstel. als het voorstel akkoord is, gaan we ermee aan het werk, vanuit  visie en door coaching. Mijn uitgangspunt is dat ik aansluit bij wat er in de school al gebeurt of is gebeurd.

Waar ik mee begin als ik ergens aan het werk ga, varieert. Soms start ik met het team, bijvoorbeeld door een hernieuwde kennismaking met elkaar. In het traject is er ruimte voor de leerstijl die bij jou past. Die hoeft niet voor iedereen op hetzelfde moment gelijk te zijn.  Samen geven we het traject vorm tot we hebben bereikt wat we samen voor jullie als resultaat hebben geformuleerd.